Geen categorie, Grenshantering, persoonlijke ontwikkeling, Post commotioneel syndroom

Grenshantering & Acceptatie

Bij mijn eindevaluatie van DBC (documenten based care) een paar weken geleden kwam het woord grenshantering voorbij. In hoeverre ben ik in staat om te leven met de beperkingen die ik nog voel uit mijn post commotioneel syndroom? Daar gaat het mijns inziens om Acceptatie met hoofdletter A. Vlak na mijn crash weigerde ik om… Lees verder Grenshantering & Acceptatie

Geen categorie

Rust kan mij redden…en Netflix!

De afgelopen week lijkt een keerpunt te zijn geweest op weg naar een nieuw evenwicht.Na zeven weken trainen bij DBC, twee keer in de week, en gesprekken met een spiegoloog (psycholoog) gaat het met sprongen vooruit. De fysieke en mentale belastbaarheid nemen toe, ik slaap beter en ik kan de ¬†normale dingen van het leven… Lees verder Rust kan mij redden…en Netflix!

Geen categorie

November Rain

  Een week is weer voorbij. Een tweede evaluatie bij DBC. Met arbeidsdeskundige,fysiotherapeut en psycholoog. Het tweede blok van zes weken heeft weer veel vooruitgang gebracht. De trainingen worden qua intensiteit zwaarder en de herhalingen per oefening gaan omhoog. De gesprekken met de psycholoog hebben haar vruchten afgeworpen. Thuis kan ik langzamerhand weer de plek… Lees verder November Rain